advana

Advana staat voor ‘bemoedigen, bekrachtigen en belonen’.

Advana is het onderwijsbedrijf van Ad van Andel. Advana verzorgt trainingen voor docenten in mentorvaardigheden, positieve groepsvorming en didactiek voor het omgaan met verschillen in de klas. Docenttrainingen gericht op de rollen van de docent zijn bij Advana veel gevraagd. Tevens biedt Advana ondersteuning bij visieontwikkeling op school en bij het bouwen van een nieuw schoolplan. Intervisie, coaching en supervisie van middenkader en eindverantwoordelijken in het onderwijs worden op maat aangeboden. Interim-management behoort ook tot de mogelijkheden voor een maattraject. Ruim 37 jaar onderwijservaring staat garant voor kwaliteit. Advana is CRKBO gecertificeerd.