Samenwerkingen

Salto van Maya Bakker staat borg voor kwaliteit in haar dienstverlening richting het onderwijs. Advana werkt al jarenlang nauw met Salto samen en voert onder andere mentortrainingen en teamtrainingen uit rond positieve groepsvorming en mentorvaardigheden.


Ortho Consult is een grote speler in ondersteunende diensten voor het onderwijs. Ivo Mijland is de collega waarmee Advana al langdurig samenwerkt en diensten voor haar rekening neemt. Voorbeelden zijn mentortraining, effectieve leerlingbespreking en vitalisering van het primaire proces in de klas.


Herberd Prinsen van HPC is geruime tijd verbonden met Advana. Mentortraining, coaching van docenten en intervisie met schoolleiders voegt Advana toe aan het aanbod van HPC. Visie ontwikkeling op scholen hoort daar ook bij.


Math van Loo ontwikkelde de Digitale onderwijstool, waarmee docenten hun eigen kwaliteit kunnen monitoren. Advana ondersteunt schoolleiding en docenten bij het invoeren van de DOT. Daarnaast biedt Eloo interim werkzaamheden voor het onderwijs en biedt zij inhoudelijke financiele ondersteuning voor scholen wanneer dat nodig is.