Diensten

Dienstverlening van Advana wordt altijd geleverd op maat. De opdrachtgever is leidend bij de invulling van een dienst. Voorafgaand aan de uitvoering is er altijd persoonlijk contact zodat dienstverlening optimaal wordt afgestemd wat betreft inhoud en lengte. De diensten van Advana zijn interactieve trainingen op allerlei terreinen van het onderwijs, ondersteuning bij visie ontwikkeling, Intervisie en supervisie en interim-management.