Advana biedt interim management op directieniveau. Er wordt gewerkt binnen een afgesproken tijdpad met een gerichte opdracht. Uitgangspunt is meerzijdige partijdigheid en het realiseren van verbinding op de werkvloer. De kracht van interim management van Advana ligt op onderwijsinhoudelijk en organisatorisch terrein. Na afloop van de opdracht vindt afronding plaats met een verslag. Op financieel gebied is externe expertise voorhanden. Na afloop van de opdracht vindt afronding plaats met een verslag.  De basis voor interim management wordt gevormd door ‘Leren veranderen’, ‘De zeven eigenschappen van effectief leiderschap’ en ‘contextueel leidinggeven in het onderwijs’.